Introduktion
På disse sider (se under 'Slutspil' i menuen til venstre, hvis du er kommet direkte ind til denne side) finder man en lang række videoer, der gennemgår diverse slutspil. Det er væsentligt at fremhæve, at disse videoer, da de blev lavet, kun var tiltænkt min egen brug! Hvorfor så overhovedet lave dem? Det skyldes flere ting. Vi kender sikkert alle det, at vi gennemgår noget fagligt stof af en eller anden art, og efterhånden som tiden går, glemmer vi det. Man kan så repetere stoffet, men det er noget kedeligt, og man får det derfor sjældent gjort ordentligt. Ved at optage videoer, hvor man gennemgår stoffet for sig selv, er det nemmere tilgængeligt til repetition. En anden vigtig ting er, at den bedste måde at opnå dybde, og fuldstændighed, i det man lærerer, er ved at skulle forklare det for andre. Jeg er selv underviser, og ved af erfaring, at det stof jeg har undervist i, er det jeg kender og husker bedst. Ved at lave videoerne har jeg skullet forklare tingene for mig selv, og selvom jeg kun har gjort det for et imaginært publikum, har det alligevel præget seriøsiteten i mit arbejde med slutspil.
Da jeg kun har lavet videoerne til mig selv, er der en del ting man skal være opmærksom på, hvis man ser dem. De er på dansk (i.e. ikke på engelsk), fordi det er det nemmeste for mig, og jeg derfor bedre kan koncenterere mig om stillingerne og varianterne, i stedet for at skulle koncentrere mig om ordvalget på et andet sprog. Det kan naturligvis godt lade sig gøre at lave dem på engelsk, men det vil kræve mere forberedelse, og det vil være nødvendigt at optage ting om fra tid til anden. Det er tid og anstrengelser som jeg hellere vil bruge til at studere flere slutspil. Det betyder dog ikke, at jeg holder mig tilbage fra engelske fagudtryk. Stort set al relevant litteratur om slutspil skrives på engelsk, eller oversættes til engelsk. Det betyder, at jeg ved mit studie af slutspil normalt arbejder med de engelsk skakudtryk. På disse skrevne sider om slutspil prøver jeg at anvende de danske udtryk i tekst (hvor jeg kender dem), men det er naturligvis ikke et hensyn jeg har taget i videoerne, da de kun blev lavet til eget brug. Så man skal være forbedret på en rodet blanding af danske og engelske skakudtryk, når man hører videoerne! Der er dog ét udtryk, hvor jeg altid vil foretrække det engelske, og det er stalemate, der på dansk betyder "pat". Pat stammer vist fra tysk, og jeg synes ikke det er noget velegnet ord. Til gengæld kan jeg godt lide de tyske udtryk: Zugzwang (træktvang) og Zwischenschach (mellemskak). Hvis videoerne oprindelig havde været tiltænkt andre end mig selv (i.e. internettet), ville jeg have lavet dem på engelsk, da det danske sprog, og emnet, begrænser "seer-skaren" til en ganske lille kreds af mennesker. Så lille en kreds, at det ville være spild af tid at lave dem, til det formål.
Jeg havde i en kortere periode tekniske problemer med den computer jeg brugte til at optage videoerne med. Det betød, at den kunne gå ned uden varsel (blue screen). Det viste sig senere, at det skyldtes en ustabil RAM-blok. Det betyder at ca. en håndfuld af videoerne er sat sammen af en eller flere kiksede optagelser, og der i disse kan optræde kommentarer til et "crash". De fleste af de lange videoer (den længste video, med gennemgang af FCE 5.46, er på 3 timer og 23 minutter) er også sat sammen af flere optagelser, men så vidt jeg husker, knytter jeg ikke nogen kommentarer til det i optagelserne. En anden ting er pauser under indtalingen. Under indtalingen sker det, at jeg opdager træk, som jeg gerne ville have haft med i analysen. Det sker derfor i en del videoerne, at jeg gør opmærksom på, at jeg lige pauser optagelsen for at se nærmere på et træk, for derefter at fortsætte optagelsen og vise eller fortælle om resultatet (det sker nemlig at trækkene er ganske uinteressante, når man først får tænkt sig om).
Alle videoerne er naturligvis lavet på baggrund af en indledende analyse. Den tager sit udgangspunkt i den litteratur som jeg har slutspillet fra. Nogle gange har jeg inddraget flere kilder, men jeg har altid lavet en grundig analyse selv (naturligvis med alle tekniske hjælpemidler!). Det betyder at gennemgangene normalt er langt mere grundige, end det materiale man finder i litteraturen. Det er gjort som en del af min læringsproces, hvor jeg har skullet se, hvad der ville ske med forskellige træk og varianter.
Min primære litterære kilde, er den velkendte bog: "Fundamental Chess Endings" (FCE), af Karsten Müller og Frank Lamprecht, hvor førstnævnte er blevet et meget velkendt navn i slutspils-kredse. Langt de fleste af videoerne omhandler slutspil fra denne bog (jeg har samlet set gennemgået ca. 2/3 af bogen), men jeg bevæger mig i et vist omfang også ud i andre værker som Averbakh's fem bøger i serien: "Comprehensive Chess Endings" og "Encyclopedia of Chess Endings", hvor sidstnævnte "blot" er en samling, og ikke nogen lærebog. Jeg har endnu ikke brugt John Nunn's bøger så meget, men han er også en meget betydelig forfatter på området. Der findes efterhånden mange bøger om emnet, og jeg har naturligvis en omfattende "pdf-samling", plus diverse samlinger af slutspil.
Der er i alt 624 video'er, med en samlet spilletid på godt 234 timer, og filerne fylder knap 18 GB (der er linket til dem på Google Drive). Jeg har ikke selv set dem alle endnu, og jeg vil muligvis undlade at se de meget lange (i.e. dem på en time eller mere), så jeg kan desværre ikke være helt sikker på, at de alle er klar til at blive lagt på nettet. Jeg vil derfor være taknemlig, hvis man gør mig opmærksom på ting jeg måtte sige, der kunne være upassende. Der er steder, hvor jeg gør opmærksom på fejl i FCE og andre kilder, hvor min indsigt baserer sig på computer analyser eller tablebases. Det er måske lidt for nemt, men det er til gengæld meget motiverende at finde den slags fejl, og når man arbejder med et så stort emne som slutspil, er motivation ikke uvæsentligt.
En anden ting er, at alle videoerne som nævnte ikke er lavet med tanke på offentliggørelse. Selv om jeg har taget optagelserne seriøse, kan det ikke undgås at det i nogle tilfælde har sænket kvaliteten, at jeg kun har lavet dem til mig selv. Endnu en ting, er at mit generelle kendskab til slutspil har udviklet sig (meget) over tid, så en del af video'erne er naturligvis lavet med et noget mere begrænset kendskab til slutspil end andre. Man skal ikke betragte mig som en slutspilsekspert, min rating er kun omkring 1600, men det sker ikke så sjældent, at jeg går fra et parti (mod spillere på mit rating-niveau) med et halvt point mere end jeg havde fortjent efter midtspillet. Slutspil er vanskeligere i praksis end i teorien, og det er imponerende hvor meget man kan glemme!
Jeg hører iøvrigt gerne, hvis man har kommentarer eller andet omkring slutspil.
Flemming Koch Jensen
flemming.k.jensen@gmail.com