Tekst-editor

 

 

Dette projekt har primært fokus på GUI-programmering, men det har også et sekundært fokus — nemlig håndtering af tekst.
Projektet kan løses i Java/Swing eller C#/WPF.
Der skal laves en tekst-editor med følgende udseende:
Applikationen skal have et ikon (efter eget valg), og en titel (ligeledes efter eget valg).

 

Menubar

Menubar'en skal indeholder en række menuer:

File:

New (Ctrl+N): Fjerner evt. tekst fra tekstfeltet. Hvis det oprindelige indhold i tekstfeltet er blevet ændret siden sidste open/save, skal brugeren spørges om han ønsker at gemme, før indholdet fjernes.

Open (Ctrl+O): Åbner en tekstfile, og viser dens indhold i tekstfeltet. Hvis det oprindelige indhold i tekstfeltet er blevet ændret siden sidste open/save, skal brugeren spørges om han ønsker at gemme, før indholdet fjernes.

Save (Ctrl+S): Gem teksten i den tidligere åbnede/gemte file. Hvis en sådan ikke findes, skal der gøres det samme som ved 'Save As...'.

Save As...: Gem teksten i en ny file, idet brugeren spørges om filenavn og hvor filen skal gemmes.

Exit (Alt-F4): Terminerer programmet. Hvis teksten er blevet ændret siden sidste open/save, skal brugeren spørges om han ønsker at gemme, før programmet terminerer.

 

Toolbar

Toolbar'en skal i hovedsagen bestå af en række af knapper, der tjerner som nem adgang til en del af de use cases, der også optræder som menu-punkter.